Östhammars kommuns förtroendevalda

Bygg- och miljönämnd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Bygg- och miljönämndens ansvarsområde är främst ärenden som rör Plan- och bygglagen, Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt verksamhet enligt alkohollagsstiftningen.

Länkar:
Möten och handlingar
Bygg- och miljöförvaltningen

Uppdrag (18 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Bendiksen Tomas S Ordförande 1
Näslund Tomas S Ledamot 2
Jansson Roger S Ledamot 3
Abrahamsson Inger C 1:e vice ordförande 4
Dannberg Håkan C Ledamot 5
Holmgren Lars O BOA 2:e vice ordförande 6
Holmberg Jan M Ledamot 7
Kjellgren Anders M Ledamot 8
Myhrberg Mikael SD Ledamot 9
Jansson Peter S Ersättare 10
Grehn Ann-Charlotte S Ersättare 11
Källén Annika S Ersättare 12
Strandborg Marie-Louise C Ersättare 13
Lundqvist Mattias S Ersättare 14
Holmkvist Mikael M Ersättare 15
Bohlin Christer L Ersättare 16
Karlsson Martin KD Ersättare 17
Lindgren Christer SD Ersättare 18