Östhammars kommuns förtroendevalda

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

Region Uppsala är värdorganisation. Styrs av reglemente för gemensam nämnd för kunskapsstyrning.

Länkar:
Här kan du läsa mera