Östhammars kommuns förtroendevalda

Övriga externa grupper (14 st)

Namn
Mälardalsrådet
Stiftelsen Nordupplands Etableringscentrum
Gräsöfonden, styrelse
Fyrisåns Vattenförbund, styrelse
Fyrisåns vattenförbund stämma
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan
Kommuninvest föreningsstämma
En sjö för miljoner
Nämndemän
Regionalt Forum för Region Uppsala
Svealands kustvattenvårdsförbund, ombud
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud
Regionala samråd-hälsa, vård och omsorg
Regionala samråd-kultur