Östhammars kommuns förtroendevalda

Gemensamma nämnder (4 st)

Namn
Gemensam nämnd för Räddningstjänst i Tierp-Uppsala och Östhammars kommuner
Överförmyndarnämnd för Heby-,Knivsta-,Tierp-,Uppsala-,Älvkarleby- och Östhammars kommun
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
Gemensam nämnd för IT i Heby,-Knivsta-,Tierp-,Älvkarleby- och Östhammars kommuner