Östhammars kommuns förtroendevalda

Utvecklingsgrupper (10 st)

Utvecklingsgrupperna finns till för att ytterligare stärka den demokratiska processen och möjliggöra för våra kommuninvånare att i sin vardag ha möjlighet att kunna påverka utvecklingen i kommunen.

Namn
Utvecklingsgrupp för Ekeby
Gimos Utvecklings Grupp
Utvecklingsgrupp för Hargshamn
Gräsö Skärgårdråd
Norrskedikabygdens utvecklingsgrupp
Alunda utvecklingsgrupp
Söderöns utvecklingsgrupp
Öregunds utvecklingsråd (tidigre utvecklingsgrupp)
Utvecklingsgrupp för Österbybruk,Dannemora,Film och Morkarla
Östhammars stadsråd