Östhammars kommuns förtroendevalda

Vigsel och begravning (3 st)

Namn
Borgerliga begravningsförrättare
Borgerliga vigselförrättare
Särskilt ombud i begravningsfrågor