Östhammars kommuns förtroendevalda

Revisorer (10 st)

Namn
Förtroendevalda revisorer för Östhammars kommun
Dannemora Gruvfastighets AB, lekmannarevisorer
Hargs Hamn AB, lekmannarevisorer
Östhammars Industrifastigheter AB, lekmannarevisorer
Östhammars Vatten Revisorer
Östhammars Vård och Omsorg AB, lekmannarevisorer
Stiftelsen Östhammarshem, lekmannarevisorer
Gräsöfonden,lekmannarevisorer
Östhammars kommuns donationsfonder, revisorer
Lekmannarevisor Gästrike vatten AB