Nämnder (9 st)

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden och det dagliga arbetet på kommunen utförs av olika förvaltningar som leds av nämnderna.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige 2021-03-02 18:00 (offentligt)
Barn- och utbildningsnämnd 2021-02-18
Bygg- och miljönämnd 2021-01-20
Kommunstyrelsen 2021-02-09 08:00
Kultur- och fritidsnämnd 2021-02-18 13:00
Lokala Säkerhetsnämnden 2021-02-25
Socialnämnd 2021-01-20
Valnämnd 2021-03-09
Krisledningsnämnd