Östhammars kommuns förtroendevalda

Nämnder (8 st)

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden och det dagliga arbetet på kommunen utförs av olika förvaltningar som leds av nämnderna.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige 2019-09-24 18:00 (offentligt)
Barn- och utbildningsnämnd 2019-11-07
Bygg- och miljönämnd 2019-09-25
Kommunstyrelsen 2019-10-08
Kultur- och fritidsnämnd 2019-10-24
Lokala Säkerhetsnämnden 2019-12-05
Socialnämnd 2019-10-16
Valnämnd