Östhammars kommuns förtroendevalda

Nämnder (9 st)

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden och det dagliga arbetet på kommunen utförs av olika förvaltningar som leds av nämnderna.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige 2020-11-10 15:00 (offentligt)
Barn- och utbildningsnämnd 2020-11-05
Bygg- och miljönämnd 2020-10-28
Kommunstyrelsen 2020-11-24 08:00
Kultur- och fritidsnämnd 2020-12-03
Lokala Säkerhetsnämnden
Socialnämnd 2020-11-04
Valnämnd
Krisledningsnämnd