Östhammars kommuns förtroendevalda

Bolag (15 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse
Dannemora Gruvfastighets AB, bolagsstämma
Gimo Utbildnings AB, bolagsstämma
Hargs Hamn AB, styrelse
Hargs Hamn AB, bolagsstämma
Östhammars Industrifastigheter AB, styrelse
Östhammars Industrifastigheter AB, bolagsstämma
Östhammars Vatten AB, styrelse
Östhammars Vatten bolagsstämma
Östhammars Vård och Omsorg AB, styrelse
Östhammars Vård och Omsorg AB, bolagsstämma
Stiftelsen Östhammarshem, styrelse
Gästrike Vatten AB, styrelse
Gästrike Vatten AB bolagsstämma
Visit Roslagen AB, bolagsstämma