Östhammars kommuns förtroendevalda

Utskott (6 st)

NamnNästa möte
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2020-10-22
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2020-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-27 08:00
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-11-19
Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-18
Kommunstyrelsens personalutskott