Lisa Norén (S)

Kontaktinformation

E-post:
lisa.noren.politik@osthammar.se

Bild på Lisa Norén

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Ledamot 2019-01-01 - 2021-01-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2020-01-28 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionala samråd-hälsa, vård och omsorg Representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrgrupp för närvård i Östhammar Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Östhammars Industrifastigheter AB, styrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vård och Omsorg AB, styrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31