Östhammars kommuns förtroendevalda

Jacob Spangenberg (C)

Kontaktinformation

Postadress:
Katrinelund 117 742 92 Östhammar
(bostad)

E-post:
jacob.spangenberg@centerpartiet.se
jacob.spangenberg@osthammar.se

Bild på Jacob Spangenberg

Uppdrag (28 st)

OrganisationUppdragPeriod
Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Fyrisåns vattenförbund stämma Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Gimo Utbildnings AB, bolagsstämma Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jord- och skogsbruk Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare i kommunfullmäktige Kontaktperson 2018-10-15 - 2022-10-14
Gräsöfonden, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gästrike Vatten AB bolagsstämma Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Hargs Hamn AB, bolagsstämma Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvest föreningsstämma Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2018-10-23 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande 2020-01-28 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokala Säkerhetsnämnden Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionalt Forum för Region Uppsala Representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Representant vid hyresförhandlingar med hyresgästföreningen Representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Teknisk utskott Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Upplandsstiftelsens stämma Representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Villkorsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Visit Roslagen AB, bolagsstämma Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Industrifastigheter AB, styrelse Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vatten bolagsstämma Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vård och Omsorg AB, styrelse Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31