Östhammars kommuns förtroendevalda

Jacob Spangenberg (C)

Kontaktinformation

Postadress:
Katrinelund 117 742 92 Östhammar
(bostad)

E-post:
jacob.spangenberg@centerpartiet.se
jacob.spangenberg@osthammar.se

Bild på Jacob Spangenberg

Uppdrag (16 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Fyrisåns vattenförbund stämma Ombud 2019-01-01 2022-12-31
Gimo Utbildnings AB, bolagsstämma Ombud 2019-01-01 2022-12-31
Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jord- och skogsbruk Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Gräsöfonden, styrelse Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Gästrike Vatten AB bolagsstämma Ombud 2019-01-01 2022-12-31
Hargs Hamn AB, bolagsstämma Ombud 2019-01-01 2022-12-31
Kommuninvest föreningsstämma Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Lokala Säkerhetsnämnden Ersättare 2021-01-01 2022-12-31
Mälardalsrådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Regionalt Forum för Region Uppsala Representant 2019-01-01 2022-12-31
Representant vid hyresförhandlingar med hyresgästföreningen Representant 2019-01-01 2022-12-31
Upplandsstiftelsens stämma Representant 2019-01-01 2022-12-31
Visit Roslagen AB, bolagsstämma Ombud 2019-01-01 2022-12-31
Östhammars Vatten bolagsstämma Ombud 2019-01-01 2022-12-31
OrganisationUppdragPartiStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot C 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande C 2018-10-23 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande C 2014-11-01 2018-10-22
Kommunfullmäktige Ledamot C 2014-10-15 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande C 2006-11-08 2014-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot C 2002-11-01 2014-10-31
Barn- och utbildningsnämnd Ersättare C 2003-01-01 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot C 1998-11-01 2001-06-05