Östhammars kommuns förtroendevalda

Martin Wahlsten (SD)

Bild på Martin Wahlsten

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare i kommunfullmäktige Kontaktperson 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2020-01-28 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokala Säkerhetsnämnden Ersättare 2020-02-19 - 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Slutförvarsorganisationens granskningsgrupp 3:e vice ordförande 2019-07-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Östhammars Industrifastigheter AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vård och Omsorg AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31