Östhammars kommuns förtroendevalda

Martin Wahlsten (-)

Bild på Martin Wahlsten

Uppdrag (16 st)

OrganisationUppdragPeriod
Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation Ledamot 2021-04-27 - 2022-10-14
Gruppledare i kommunfullmäktige Kontaktperson 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2020-01-28 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokala Säkerhetsnämnden Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Slutförvarsorganisationens granskningsgrupp 3:e vice ordförande 2019-07-01 - 2022-12-31
Teknisk utskott Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Villkorsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Industrifastigheter AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vård och Omsorg AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31