Östhammars kommuns förtroendevalda

Gruppledare i kommunfullmäktige (1 st)