Östhammars kommuns förtroendevalda

Östhammars kommuns förtroendevalda

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Nämnder

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden och det dagliga arbetet på kommunen utförs av olika förvaltningar som leds av nämnderna.

Gruppledare i kommunfullmäktige

Utskott

Gemensamma nämnder

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Ovan är ett urval, se samtliga 15 bolag.

Revisorer

Ovan är ett urval, se samtliga 10 revisorer.

Vigsel och begravning

Övrigt interna grupper

Ovan är ett urval, se samtliga 7 övrigt interna grupper.

Övriga externa grupper

Ovan är ett urval, se samtliga 18 övriga externa grupper.

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Utvecklingsgrupper

Utvecklingsgrupperna finns till för att ytterligare stärka den demokratiska processen och möjliggöra för våra kommuninvånare att i sin vardag ha möjlighet att kunna påverka utvecklingen i kommunen.

Ovan är ett urval, se samtliga 10 utvecklingsgrupper.

Partier