Östhammars kommuns förtroendevalda

Nämnder

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden och det dagliga arbetet på kommunen utförs av olika förvaltningar som leds av nämnderna.

Gruppledare i kommunfullmäktige

Utskott

Kommunstyrelsen har utskott till sin hjälp för att bereda, lämna yttranden och besluta inom några specifika områden.

Ovan är ett urval,

Gemensamma nämnder

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Ovan är ett urval,

Revisorer

Ovan är ett urval,

Vigsel och begravning

Övrigt interna grupper

Övriga externa grupper

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Utvecklingsgrupper

Utvecklingsgrupperna finns till för att ytterligare stärka den demokratiska processen och möjliggöra för våra kommuninvånare att i sin vardag ha möjlighet att kunna påverka utvecklingen i kommunen.

Partier