Östhammars kommuns förtroendevalda

Utvecklingsgrupper (10 st)

Utvecklingsgrupperna finns till för att ytterligare stärka den demokratiska processen och möjliggöra för våra kommuninvånare att i sin vardag ha möjlighet att kunna påverka utvecklingen i kommunen.