Östhammars kommuns förtroendevalda

Vänsterpartiet (V)