Östhammars kommuns förtroendevalda

Pär-Olof Olsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
073-0743066 (bostad)

Postadress:
Norrby 111 748 91 Österbybruk
(bostad)

E-post:
par-olov.olsson@osthammar.se

Bild på Pär-Olof Olsson

Uppdrag (25 st)

OrganisationUppdragPeriod
Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Fyrisåns vattenförbund stämma Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gimo Utbildnings AB, bolagsstämma Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gästrike Vatten AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Hargs Hamn AB, bolagsstämma Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Hargs Hamn AB, styrelse Ledamot 2022-04-27 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvest föreningsstämma Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2018-10-23 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott 2:e vice ordförande 2020-01-28 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokala Säkerhetsnämnden Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionala samråd-hälsa, vård och omsorg Representant 2020-02-25 - 2022-12-31
Regionalt Forum för Region Uppsala Representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund, ombud Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Teknisk utskott Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Villkorsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Industrifastigheter AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vatten AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vård och Omsorg AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31