Östhammars kommuns förtroendevalda

Pär-Olof Olsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
073-0743066 (mobil)

Postadress:
Norrby 111 748 91 Österbybruk
(bostad)

E-post:
par-olov.olsson@osthammar.se

Bild på Pär-Olof Olsson

Uppdrag (22 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Fyrisåns vattenförbund stämma Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Gimo Utbildnings AB, bolagsstämma Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Gästrike Vatten AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Hargs Hamn AB, bolagsstämma Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Hargs Hamn AB, styrelse Ledamot 2022-04-27 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommuninvest föreningsstämma Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2022-10-15 2023-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Lokala Säkerhetsnämnden Ersättare 2021-01-01 2022-12-31
Mälardalsrådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionala samråd-hälsa, vård och omsorg Representant 2020-02-25 2022-12-31
Regionalt Forum för Region Uppsala Representant 2019-01-01 2022-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund, ombud Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Teknisk utskott Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Valberedningen Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Östhammars Vatten AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
OrganisationUppdragPartiStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot M 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande M 2018-10-23 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande M 2016-09-01 2018-10-22
Kommunfullmäktige Ledamot M 2014-10-15 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot M 2014-11-01 2016-08-31
Kommunfullmäktige Ledamot M 2010-11-01 2014-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare M 2010-11-10 2014-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare M 2006-11-01 2010-10-31
Socialnämnd Ledamot M 1999-01-01 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare M 1998-11-01 2002-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare M 1991-12-10 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot M 1991-12-10 1998-10-31