Östhammars kommuns förtroendevalda

Margareta Widén-Berggren (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-5603890 (mobil)
0173-86146 (arbete)

E-post:
margareta.widen-berggren@osthammar.se

Bild på Margareta Widén-Berggren

Uppdrag (24 st)

OrganisationUppdragPeriod
Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gemensam nämnd för Räddningstjänst i Tierp-Uppsala och Östhammars kommuner Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare i kommunfullmäktige Kontaktperson 2018-10-15 - 2022-10-14
Gräsöfonden, styrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gästrike Vatten AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2018-10-23 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott 1:e vice ordförande 2020-01-28 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokala Säkerhetsnämnden Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Stiftelsen Nordupplands Etableringscentrum Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Östhammarshem, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrgrupp för närvård i Östhammar Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Teknisk utskott 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen 1:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Villkorsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Wilhelm Haglunds Gymnasium, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Industrifastigheter AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vatten AB, styrelse Ordförande 2019-04-23 - 2022-12-31
Östhammars Vård och Omsorg AB, styrelse Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31