Östhammars kommuns förtroendevalda

Kommunala rådet för pensionärer o funktionsnedsatta

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) och det kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för äldre/personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelse och nämnder

Länkar:
Möten och handlingar

Uppdrag (28 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Ganea Inger - ledamot (SPF Jernet) 1
Norén Roger - Ledamot (PRO) 2
Wermenstam Sven-Eric - Ledamot (PRO) 3
Tanskanen Arto - Ledamot (PRO) 4
Medin Kerstin - Ledamot (PRO) 5
Eriksson Lisbeth - Ledamot (PRO) 6
Pilström Maud - Ledamot (SPF Havsörnen) 8
Hermansson Norberg Christina - Ledamot (Astma- och Allergiföreningen) 9
Vogeler Zelwi - Ledamot (SPF Rospiggen) 10
Rohdin Peggy - Ledamot (Hjärt- och lungsjukas förening) 11
Sjöberg Bengt - Ledamot (SRF Synskadades Riksförbund) 12
Eriksson Agneta - Ledamot (RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) 13
Vakant - Ledamot (HRF Hörselskadades förening) 14
Karjalainen Raili - Ledamot (finsk förvaltningsgrupp) 15
Wedin Örjan - Ledamot (Neuroförbundet) 16
Johansson Kerstin - Ledamot (SPF Koggen) 17
Bellander Irmeli L Ersättare 19
Gustafsson Gunilla - Ersättare 20
Pettersson Bengt - Ersättare 21
Eriksson Kurt - Ersättare 22
Jansson Lisbeth - Ersättare 23
Olofsson Karin - Ersättare 24
Wedholm-Mattsson Elisabeth - Ersättare 25
Vakant - Ersättare 26
Bylund Ann-Britt - Ersättare 27
Westerberg Louise - Ersättare 28
Larsson Marie - Ersättare 29
Rohdin Peggy - Ersättare 30