Östhammars kommuns förtroendevalda

Mats Sjöborg (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070-6304451 (mobil)

Postadress:
Terrilörsgatan 2 742 31 Östhammar
(bostad)

E-post:
mats.sjoborg@gmail.com

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Dannemora Gruvfastighets AB, lekmannarevisorer Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Förtroendevalda revisorer för Östhammars kommun Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Gräsöfonden,lekmannarevisorer Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Lekmannarevisor Gästrike vatten AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Industrifastigheter AB, lekmannarevisorer Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars kommuns donationsfonder, revisorer Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vatten Revisorer Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vård och Omsorg AB, lekmannarevisorer Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31