Östhammars kommuns förtroendevalda

Lennart Owenius (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0173-32322 (bostad)
072-2355689 (mobil)

Postadress:
Asplund 238 742 91 Östhammar
(bostad)

E-post:
lennart.owenius@osthammar.se
lennart.owenius.politik@osthammar.se

Bild på Lennart Owenius

Uppdrag (21 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation 2:e vice ordförande 2021-04-27 - 2022-10-14
Gemensam nämnd för IT i Heby,-Knivsta-,Tierp-,Älvkarleby- och Östhammars kommuner Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gemensam nämnd för Räddningstjänst i Tierp-Uppsala och Östhammars kommuner Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gräsöfonden, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gästrike Vatten AB bolagsstämma Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2020-01-28 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokala Säkerhetsnämnden Vice ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Referensgruppens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Teknisk utskott Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen 2:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Valnämnd 2:e vice ordförande 2019-07-01 - 2022-12-31
Wilhelm Haglunds Gymnasium, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Industrifastigheter AB, styrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vård och Omsorg AB, styrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31