Östhammars kommuns förtroendevalda

Filip Uthammar (M)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation Ersättare 2021-04-27 - 2022-10-14
Nämndemän Nämndemän 2021-04-27 - 2023-12-31
Slutförvarsorganisationens granskningsgrupp 2:e vice ordförande 2019-09-13 - 2022-12-31
Villkorsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31