Östhammars kommuns förtroendevalda

Josefine Nilsson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-2390814 (mobil)

E-post:
josefine.nilsson.politik@osthammar.se

Bild på Josefine Nilsson

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och utbildningsnämnd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Gruppledare i kommunfullmäktige Kontaktperson 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2022-10-15 2023-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Referensgruppen Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Styrgrupp för närvård i Östhammar Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Teknisk utskott Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Valberedningen Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
OrganisationUppdragPartiStartSlut
Kommunstyrelsen Ersättare C 2019-11-20 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot C 2018-10-15 2022-10-14
Barn- och utbildningsnämnd Ledamot C 2015-01-01 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot C 2014-10-15 2018-10-14
Barn- och utbildningsnämnd Ledamot C 2011-04-12 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare C 2011-06-14 2014-10-31
Barn- och utbildningsnämnd Ersättare C 2011-01-01 2011-04-11