Östhammars kommuns förtroendevalda

Josefine Nilsson (C)

Kontaktinformation

E-post:
josefine.nilsson.politik@osthammar.se

Bild på Josefine Nilsson

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-11-20 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2020-01-29 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2020-01-28 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Styrgrupp för närvård i Östhammar Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Teknisk utskott Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14