Östhammars kommuns förtroendevalda

Tomas Bendiksen (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-2002578 (mobil)
0173-850 14 (arbete)

Postadress:
Ånö 110 742 92 Östhammar
(bostad)

E-post:
tomas.bendiksen.politik@osthammar.se
tomas.bendiksen@sandvik.com

Bild på Tomas Bendiksen

Uppdrag (16 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- och miljönämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation Ersättare 2021-04-27 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2020-01-28 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Teknisk utskott Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Villkorsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Industrifastigheter AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vatten AB, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vård och Omsorg AB, styrelse Ordinarie 2019-01-01 - 2022-12-31