Östhammars kommuns förtroendevalda

Jessica Kumlin (M)

Kontaktinformation

E-post:
jessica.kumlin.politik@osthammar.se

Bild på Jessica Kumlin

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och utbildningsnämnd 2:e vice ordförande 2022-04-26 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2:e vice ordförande 2022-04-26 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2022-10-15 2023-10-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Referensgruppen Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Slutförvarsorganisationens granskningsgrupp Ledamot 2021-11-30 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Villkorsrådet Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
OrganisationUppdragPartiStartSlut
Socialnämnd Ersättare M 2019-01-01 2019-04-23