Östhammars kommuns förtroendevalda

Roger Lamell (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-3699816 (mobil)
0173-84156 (arbete)

Postadress:
Morgonvägen 5 747 32 Alunda
(bostad)

E-post:
roger.lamell.politik@osthammar.se
roger.lamell@sandvik.com

Bild på Roger Lamell

Uppdrag (16 st)

OrganisationUppdragPeriod
Dannemora Gruvfastighets AB, bolagsstämma Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation Ordförande 2021-04-27 - 2022-10-14
Hargs Hamn AB, styrelse Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2020-01-28 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Referensgruppens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Slutförvarsorganisationens granskningsgrupp Ledamot 2019-07-01 - 2022-12-31
Socialnämnd Ersättare 2019-12-17 - 2022-12-31
Teknisk utskott Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Östhammars Industrifastigheter AB, styrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vård och Omsorg AB, styrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31