Östhammars kommuns förtroendevalda

Ylva Lundin (SD)

Kontaktinformation

E-post:
ylva.lundin.politik@osthammar.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation Ersättare 2021-04-27 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-10-14 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2020-01-28 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Referensgruppen Ledamot 2019-10-14 - 2022-10-14
Stiftelsen Östhammarshem, styrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Teknisk utskott Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Industrifastigheter AB, styrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Östhammars Vård och Omsorg AB, styrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31