Östhammars kommuns förtroendevalda

Lokala Säkerhetsnämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2022-12-31

Nämnden för insyn och information i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark och lyder under Miljödepartementet. Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag från kommunfullmäktige.

Länkar:
Möten och handlingar

Uppdrag (26 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Widén-Berggren Margareta S Ordförande 1
Norén Lennart S Ledamot 2
Sabur Mohammad V Ledamot 3
Alm Bertil C Ledamot 4
Wahlgren Gunnel C Ledamot 5
Nilsson Maj-Britt C Ledamot 6
Owenius Lennart M Vice ordförande 7
Söderblom Anna-Lena M Ledamot 8
Helén Erik KD Ledamot 9
Lindgren Christer SD Ledamot 10
Carlberg Lotta C Ledamot 11
Tindre Falk Jessica M Ledamot 12
Magnusson Margaretha S Ledamot 13
Lennström Jonas S Ersättare 14
Persson Lisbeth S Ersättare 15
Muhonen Mika S Ersättare 16
Beckman Anders C Ersättare 17
Spangenberg Jacob C Ersättare 18
Skoglund Stefan C Ersättare 19
Nilsson Rune L Ersättare 20
Bäckström Anders M Ersättare 21
Olsson Pär-Olof M Ersättare 22
Wahlsten Martin - Ersättare 23
Lindgren Lars C Ersättare 24
Nordfors Sara L Ersättare 25
Färnström Lars-Olov S Ersättare 26